free
hit counter

Tarief


€ 55,00 per sessie

 
Een sessie duurt circa 50 minuten.

Afspraken die worden afgezegd minder dan 24 uur voor aanvang kunnen worden aangerekend. 

Wanneer dat aangewezen is, kunnen langere sessies worden ingepland.

In bepaalde gevallen, rekeninghoudend met je financiële situatie en met de intensiteit van de benodigde hulp, is een verlaagd tarief bespreekbaar.

Bij sommige ziekenfondsen is inmiddels beperkte terugbetaling mogelijk van hulp verstrekt door een erkend klinisch psycholoog. Reguliere tussenkomst door het RIZIV was eerder aangekondigd voor september 2016 maar laat naar gewoonte verder op zich wachten.

inhoud & vorm © 2009-2019 Carl Beenen