free
hit counter

Voor wie is De Sprekerij er?

In De Sprekerij kan je met heel wat soorten psychologische en psychosociale problemen terecht. Hieronder een richtinggevend overzicht. Als dat mogelijk en wenselijk is, werkt De Sprekerij graag samen met andere betrokken hulpverleners of diensten (huisarts, school, voorziening, enz.). Het aanbod staat open voor volwassenen en voor jongeren vanaf circa 12 jaar.

 • Angstproblemen
  faalangst, fobie, paniek, algemene angst
 • Traumagerelateerde problemen
  acute stress, PTSS, dissociatie
 • Stemmings- en zingevingsproblemen
  neerslachtigheid, depressie, doelloosheid, lethargie
 • Gedragsproblemen
  obsessief gedrag, verslaving, eetproblemen, ADHD
 • Identiteitsproblemen
  zelfbeeldproblemen, minderwaardigheidsgevoelens
 • Problemen op school of werk
  burnout, demotivatie, onderprestatie
 • Stress en nervositeit
  spanning, slaapproblemen, psychosomatiek
 • Sociale omgangsproblemen
  pesten, sociale angst, conflicthantering
 • Gezins- en relatieproblemen
  gezinsconflicten, relationele problemen, mishandeling, misbruik
 • Seksuele identiteitsproblemen
  hetero-, homo-, bi- en transseksualiteit
 • Rouw en verlies
  overlijden, ongeval, ingrijpende gebeurtenissen
 • Geestelijk lijden door lichamelijke ziekte
  kanker, HIV, ziekte, ongeval, ingreep

inhoud & vorm © 2009-2019 Carl Beenen